Գույքահարկը՝ ըստ բնակարանների շուկայական արժեքներիՀամացանցում հրապարակվել է աղյուսակ, որում գույքահարկի վերաբերյալ նոր օրինագծով նախատեսված տարեկան գույքահարկի չափերն են՝ ըստ բնակարանների շուկայական արժեքների։


Համաձայն նոր օրինագծի՝ գույքահարկը նշված չափաքանակի հասնելու է աստիճանաբար՝ 6 տարվա ընթացքում։